Số 25 Đường số 8, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. HCM

https://goo.gl/maps/A72vXTgLrWcyjAwv7

Category: