Số 2, Nguyễn Trọng Lội, P. 4, Q. Tân Bình. TP. HCM

https://goo.gl/maps/hLTffohZBbudPExk7

Category: