Số 121 Cù Lao, P.2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

https://goo.gl/maps/Kf1iS77uDKpUu9Qx8

Category: