Số 113 Rạch Bùng Binh, P.9, Q.3, TP. HCM

https://goo.gl/maps/RgLvNnfg6gb43rq68

Category: