bảng mệnh trạch nam – nữ

Category:

Description

Tây tứ trạch

Theo quan niệm của phong thủy từ xa xưa, những người thuộc Tây tứ mệnh sẽ gặp may mắn và tài lộc khi chon các hướng Tây tứ trạch để thành gia lập thất hoặc làm chốn kinh doanh buôn bán.
Trong bát quái, Tây tứ trạch bao gồm tứ quái là Càn, Khôn, Cấn, Đoài. Tứ quái đó sẽ tương đương với các hướng hiện nay là:
– Quẻ Càn – hướng Tây bắc.
– Quẻ Khôn – hướng Tây nam.
– Quẻ Cấn – hướng Đông bắc.
– Quẻ Đoài – hướng Tây.

Đông tứ trạch

Cũng tương tự Tây tứ trạch, đối với những người mang Đông tứ mệnh sẽ hợp với tứ quái còn lại là Khảm, Chấn, Tốn, Ly. Và tất nhiên họ sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi khi thành gia lập thất theo một trong tứ quái này.
Đông tứ trạch sẽ tương đương với 4 hướng sau:
– Quẻ Chấn – hướng Đông.
– Quẻ Tốn – hướng Đông nam.
– Quẻ Ly – hướng Nam.
– Quẻ Khảm – hướng Bắc.